Forretningsjuridisk advokatfirma med spisskompetanse innenfor IPR

Stray Vyrje

Arbeidsfelt

STRAY VYRJE bistår virksomheter i spørsmål vedrørende:

  • ansettelser og oppsigelser, permittering, nedbemanning
  • agent-, forhandler- og franchiseavtaler
  • anskaffelser, kjøp og salg, fast eiendom
  • immaterielle rettigheter (IPR), karens- og konkurranseklausuler
  • aksjonær- og selskapsavtaler
  • etablering, oppkjøp og salg av virksomheter
  • forhandlinger, tvister og prosedyre

STRAY VYRJE bistår også privatpersoner i spørsmål vedrørende:

 

Stray Vyrje & Co | Telefon (+47) 2308 5010 | © 2018