Forretningsjuridisk advokatfirma med spisskompetanse innenfor IPR

Stray Vyrje

Immaterielle rettigheter (IPR)

Immaterielle rettigheter (IPR) er rettigheter som knytter seg til «immaterielle» verdier. STRAY VYRJE har bred erfaring med å identifisere og sikre slike rettigheter.

Design-, patent- og varemerkerettigheter er rettigheter som kan (må) registreres. Dette til forskjell fra bedriftshemmeligheter, konkurranse- og opphavsrettigheter, som på nærmere vilkår hjemles direkte i lov. Andre typer rettigheter oppnås via avtale. Dette gjelder f.eks. konfidensialitet, konkurranseforbud og taushetsplikt mv.

Ved å kombinere forskjellige typer rettigheter, kan man bygge opp et dokumenterbart og velfungerende vern for virksomhetens verdier.

Kontakt: Advokat Magnus Stray Vyrje

Kontakt: Advokat Marie-Louise Holmstedt

 

Last ned artikler

Åndsverk og plagiat - noen refleksjoner

Advokat Magnus Stray Vyrje i Jussens Venner 2012 s 69-81.

Forledet av Huldra? Kommentar til Huldra-dommen (Rt 2007 s 1329)

Advokat Magnus Stray Vyrje i NIR 2009 s 212 flg.

Er det lov å google?

Advokat Magnus Stray Vyrje i Dagens Næringsliv 10. februar 2003

Opphavsrettens subjekt - en oversikt


Advokat Magnus Stray Vyrje i Jussens Venner 1994 s 143 flg.

Förlåt, jag blott citerar - noen tanker rundt den norske sitatretten

Advokat Magnus Stray Vyrje i Vennebog til Mogens Koktvedtgaard 1993 s 100 flg.

Norge slutter seg til Bernkonvensjonen - del 1

Marie-Louise Holmstedt, Særavhandling 1987

Norge slutter seg til Bernkonvensjonen - del 2

Marie-Louise Holmstedt, Særavhandling 1987

Quo Vadis?

Magnus Stray Vyrje i Amoral magasinet nr 1 1987 s 2

Hvilke elementer i verket er beskyttet?


Magnus  Stray Vyrje i Opphavsrettens ABC 1987 s 137 flg.

Tre vilkår for opphavsrettsbeskyttelse

Advokat Magnus Stray Vyrje i Opphavsrettens ABC 1987 s 92 flg.

Utvalgte underrettsavgjørelser 1930-1986

Marie-Louise Holmstedt og Magnus Stray Vyrje i Dommer i Opphavsrett 1986 s 164 flg.

Vanhjemmel, opphavsrett og datamaskinprogammer - del 1

Magnus Stray Vyrje, Complex nr 12, 1985 

Vanhjemmel, opphavsrett og datamaskinprogammer - del 2

Magnus Stray Vyrje, Complex nr 12, 1985 

Vanhjemmel, opphavsrett og datamaskinprogammer - del 3

Magnus Stray Vyrje, Complex nr 12, 1985 

Vanhjemmel, opphavsrett og datamaskinprogammer - del 4

Magnus Stray Vyrje, Complex nr 12, 1985 

 

Magnus Stray Vyrjes bibliografi finner du her.

Stray Vyrje & Co | Telefon (+47) 2308 5010 | © 2018